In geval van schade…

In geval van schade

Vroeg of laat worden we allemaal wel eens geconfronteerd met schade. Door een onoplettendheid van onszelf of van één van onze dierbaren. Of door een ‘handeling’ van een derde partij waardoor we zelf schade oplopen. Maar ook het weer is vaak de boosdoener: storm, overvloedige regenval, onweer… natuurverschijnselen die er voor kunnen zorgen dat we schade lijden aan bvb. onze woning. De momenten bij uitstek waarop we rekenen op de steun van onze verzekeringsadviseur.

Tips om de schadeafhandeling te versnellen

Om schadegevallen snel en correct aan te pakken en af te handelen zullen de schadedeskundigen van jouw makelaar al het nodige doen. Maar ook jij als schadelijder kan door een adequate aanpak het afhandelingsproces versnellen en vergemakkelijken. We geven je graag een aantal tips:

 • Zorg bij een aanrijding bij voorkeur voor een ingevuld aanrijdingsformulier. Afhankelijk van de omstandigheden zorgt dit meestal voor een snellere regeling. Kan dit om één of andere reden niet, zorg dan zeker voor een proces-verbaal en/of getuigen.
 • De tekening op het aanrijdingsformulier kan doorslaggevend zijn. Teken zo correct mogelijk. Ben je niet helemaal zeker of akkoord? Vul het aanrijdingsformulier dan wel in maar onderteken het niet.
 • Sta je stil in een file en word je achteraan aangereden en vooruitgeduwd tegen je voorligger, duid dan zeker aan dat je stil stond. Doe je dat niet, ben je aansprakelijk voor de schade bij je voorligger.
 • Laat bij het aanrijden van een geparkeerd voertuig (eigenaar niet aanwezig) steeds de  politie ter plaatse komen. Een papiertje achter de ruit en doorrijden staat immers gelijk aan vluchtmisdrijf.
 • Een snelheidsboete gekregen met de bedrijfswagen? Betalen is niet voldoende! Je dient ook te melden wie de bestuurder was. Doe je dit niet, dan riskeer je een extra boete.
 • Een arbeidsongeval tijdens woon-werkverkeer, wat men noemt de ‘dagelijkse weg’. Dit hoeft niet noodzakelijk de kortste weg te zijn (bv. eerst nog kinderen aan school afzetten).
 • Stukken, brokken of scheuren? Een foto is belangrijk en zeer verhelderend! Een foto met een object (bv. een muntstuk) langs het stuk of de scheur maakt in één opslag de grootte ervan duidelijk. Kwestie van perspectief.
 • Bij lichamelijke schade in recht kan je ook morele schade verhalen. Zorg dus zeker voor medische opvolgingsattesten. Periodes en percentages van de ongeschiktheid zijn de basis voor de berekening van de schadeclaim.
 • De lichamelijke en morele schade van een zwakke weggebruiker wordt steeds vergoed ongeacht de aansprakelijkheid.
 • Heb je zware lichamelijke schade ten gevolge van een ongeval in recht? Start men een minnelijke medische expertise (MME) op? Voorzie dan zeker de volgende tekst in de te tekenen protocollen: “De besluiten van de arbiter zijn niet definitief voor de rechter. Het is dan een advies geworden, niet bindend voor de rechter”. Dit geeft je de mogelijkheid om alsnog gerechtelijke stappen te zetten indien je niet akkoord gaat met het resultaat van de MME.
 • Evident maar toch nog even in herinnering brengen: in alle polissen wordt opzet uitgesloten.

Deel dit met uw vrienden