Uitdagingen voor de verzekeringsmakelaar

De job van verzekeringsmakelaar is een mooie stiel. Grondige kennis, klantencontact, klantenverbondenheid en alertheid zijn belangrijke elementen bij de uitvoering hiervan.

De uitdagingen waar verzekeringsmakelaars de komende jaren voor staan, zijn niet min. De digitalisering heeft zich reeds ingezet, de schaalvergroting evenzeer. De meerwaarde voor de klant moet nu heel zichtbaar gemaakt worden. Innoveren is een noodzaak.

Dat stelt Marc Leysen, voorzitter van BVVM, koepelorganisatie van verzekeringsmakelaars, in  De Tijd.
Lees het artikel hier.

Met Plus++ zijn we hier volop mee bezig: innoveren met oog op een duurzame toekomst voor de onafhankelijke makelaar, omdat het het waard is voor de klant.