Stel je financiële zaken zeker voor later

Vele mensen die een dagje ouder worden stellen zich de vraag: wat gebeurt er als de dag komt dat ik niet meer in staat ben om mijn eigen vermogen zelf te beheren? Een zorgvolmacht geven valt dan zeker te overwegen. Ook in het kader successieplanning. Met de zorgvolmacht regel je dit volledig op maat van jouw wensen en doelen.

Wie kan een volmacht geven?

Elke wilsbekwame meerderjarige kan via een zorgvolmacht proactief iemand anders (een lasthebber) aanstellen om in zijn plaats beslissingen te nemen wanneer de betrokkene dat zelf niet meer zou kunnen. Denk daarbij bvb. aan dementie of een tijdelijke coma. Tussenkomst van een vrederechter voor het aanstellen van een bewindvoerder wordt zo vermeden.

 

Je kiest zelf de lasthebber

Bij het laten opmaken van een volmacht kies je zelf wie in jouw plaats kan optreden. Die persoon, al dan niet een familielid, kan tussenkomen bij de verkoop van een huis, het betalen van een rekening, het plannen van je successie… rekening houdend met eventuele instructies die je hieromtrent in de volmacht hebt opgenomen. De lasthebber moet uiteraard wel instemmen met de toevertrouwde opdracht. Soms wordt daarbij ook in een onkostenvergoeding voor de lasthebber voorzien.

Je kan ook kiezen voor het aanstellen van meerdere lasthebbers. Bepaal dan wel of ze afzonderlijk of samen optreden. Wat ook kan: specifiëren dat de handtekening van alle lasthebbers nodig is bij bepaald beslissingen, bvb. de verkoop van een onroerend goed.

Tips!

  1. Stel ook een opvolger aan voor het geval de huidige lasthebber de opdracht niet langer kan of wil uitoefenen.
  2. Stel een lasthebber ad hoc aan voor het geval er tegenstrijdige belangen zouden zijn tussen jou als lastgever en de lasthebber.

 

Je bepaalt zelf de inhoud van de volmacht

Je kan de lasthebber(s) toestemming geven om alle vermogensrechtelijke handelingen uit te voeren. Let wel: strikt persoonlijke handelingen zijn ook dan steeds uitgesloten, bvb. het opstellen van je testament. Dat ka niemand in je plaats doen.

Maar je kan ook de bevoegdheden van de lasthebber(s) heel precies vastleggen. Denk aan het verrichten en beheren van bankzaken, facturen betalen, een woning verkopen, ... Belangrijk is dan de bevoegdheden duidelijk en volledig te omschrijven.

Successieplanning

Als je volmacht de nodige bepalingen voorziet, blijft successieplanning door de lasthebber(s) mogelijk, ook als je zelf niet meer wilsbekwaam bent.

Zo kan je de lasthebber bijvoorbeeld toelaten je huwelijkscontract te wijzigen of schenkingen te doen aan je partner of je kinderen. Zorg er dan wel voor dat de voorwaarden en modaliteiten duidelijk omschreven zijn in de zorgvolmacht. Denk bvb. aan het voorzien van een maximumbedrag. Zo voorkom je dat de lasthebber een te groot deel van je vermogen wegschenkt.

 

Wanneer vangt de zorgvolmacht aan?

Er zijn twee mogelijkheden:

  • of je kiest er voor dat de volmacht in werking treedt wanneer je feitelijk onbekwaam zou zijn. Daartoe zijn er minstens twee doktersattesten nodig.
  • of je laat de volmacht meteen ingaan, ook nu je nog in staat bent zelf je vermogen te beheren.

 

Wanneer eindigt de zorgvolmacht?

Zolang je als lastgever wilsbekwaam bent, kan je op elk moment de volmacht herroepen.

Ook de lasthebber kan zijn opdracht terug geven.

In uitzonderlijke gevallen kan ook de vrederechter de volmacht beëindigen. Dit is het geval wanneer hij vindt dat je meer voordeel hebt bij een rechterlijke beschermingsmaatregel. Diezelfde vrederechter kan altijd controle uitoefenen en ingrijpen bij bvb. wanbeheer of misbruik door de lasthebber.

 

Registratie via de notaris?

Geven van een zorgvolmacht kan via een geschreven onderhandse overeenkomst. Maar tussenkomst van een notaris is absoluut aan te raden.

Wil je de lasthebber toelaten om in jouw plaats handelingen te stellen waarvoor de tussenkomst van een notaris nodig is, zoals bv. de verkoop van een woning of de aankoop van een serviceflat, het wijzigen van het huwelijkscontract of een notariële schenking, dan is het zelfs vereist om de zorgvolmacht in een notariële akte op te nemen.

De notaris zorgt dan ook voor de verplichte registratie van de volmacht in het centraal register van lastgevingsovereenkomsten, bij de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Zonder deze registratie is de zorgvolmacht niet geldig.

Bron: notaris.be